คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2020-01-23 14:00:00 0.52 - 3 - 17 9 - 46 - 34
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2020-01-23 14:00:00 - - - 33 - - - - - 51
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2020-01-23 14:00:00 - 1 - - - 40 31.7 - 54 -
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2020-01-23 14:00:00 0.94 - 1 - 4 32 - 52 - -
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2020-01-23 14:00:00 - - - - - 44 - - - 28
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2020-01-23 14:00:00 - - - - - - 33.3 - 55 -
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2020-01-23 14:00:00 - - - - - - - 61 - -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2020-01-23 14:00:00 1.00 - - - - - - - 57 -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2020-01-23 14:00:00 0.68 - 1 - 3 - 30.8 - - 27
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2020-01-23 14:00:00 - - 1 - 5 - - 58 - -
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2020-01-23 14:00:00 - - 1 - - 65 - 69 - 40
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2020-01-23 14:00:00 - - - - - 30 - 61 - 30
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2020-01-23 14:00:00 0.22 2 - 10 - 79 - 49 - -
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2020-01-23 14:00:00 - - - - - 51 - 46 71 43
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2020-01-23 14:00:00 1.39 - 24 - 60 - 32.3 - - 37
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2020-01-23 14:00:00 0.62 - 4 - 36 - 32.5 49 - 33
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2020-01-23 14:00:00 - - - - 21 - 32.7 - 59 37
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2020-01-23 14:00:00 - - 24 29 - - 34.1 47 - 36
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2020-01-23 14:00:00 - - 2 - - - - 50 - 29
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2020-01-23 14:00:00 - - 2 - 15 2 - - - -

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean