คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-10-22 01:00:00 0.55 2 3 35 38 20 30.5 62 87 76
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-10-22 01:00:00 2.97 - 124 6 - - 28.0 - 108 66
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-10-22 01:00:00 1.00 2 2 59 61 9 29.0 69 96 68
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-10-22 01:00:00 0.95 8 1 34 35 14 28.5 74 92 68
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-10-22 01:00:00 - - 6 48 54 6 - - 76 44
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-10-22 01:00:00 - 9 - - - 13 29.9 59 93 48
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-10-22 01:00:00 - 4 - 47 - 7 29.6 - - -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-10-22 01:00:00 0.97 5 5 36 41 2 - - 78 52
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2019-10-22 01:00:00 1.31 8 1 33 34 18 29.7 71 107 61
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-10-22 01:00:00 1.30 6 0 37 37 10 28.8 72 74 53
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-10-22 01:00:00 1.25 6 5 37 42 18 29.3 73 147 93
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-10-22 01:00:00 0.72 4 0 7 7 53 28.4 81 50 32
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-10-22 01:00:00 0.90 2 6 33 38 6 28.5 86 68 47
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-10-22 01:00:00 1.56 - - - - 1 25.8 77 80 56
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-10-22 01:00:00 0.91 - 25 44 68 - 29.9 62 75 50
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-10-22 01:00:00 0.61 2 2 37 39 10 29.1 66 94 59
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-10-22 01:00:00 1.43 - 37 52 89 - 30.1 60 91 48
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-10-22 01:00:00 1.56 - 79 54 133 6 30.5 62 107 55
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-10-22 01:00:00 0.74 - 1 39 - 12 27.6 74 72 49
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-10-22 01:00:00 - 0 3 37 40 2 29.8 - 81 55

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean