คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี)
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ)
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา)
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง)
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น)
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง)
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี)
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย)
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง)
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด)
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ)
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง)
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง)
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด)
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน)
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี)
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง)
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง)
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท)
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา)

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5
แบบยากๆได้ที่ http://aqmthai.com/public_report.php
แบบรูปภาพง่ายๆที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/PCD.go.th/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean