คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-02-17 14:00:00 0.17 2 - - - 10 32.37 51.43 40 -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-02-17 15:00:00 0.58 - 55 31 - 11 30.18 - 52 30
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-02-17 15:00:00 - 0 - 2 - 34 30.39 65.04 30 11
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-02-17 14:00:00 0.00 2 4 9 11 28 31.09 59.35 51 21
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-02-17 15:00:00 - - - - - - - - - -
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-02-17 15:00:00 - 2 0 0 0 32 31.15 49.59 - 17
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-02-17 14:00:00 1.35 0 - - - - 31.56 79.61 43 -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-02-17 15:00:00 0.39 0 3 8 12 24 27.00 52.80 34 -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2019-02-17 15:00:00 - - - - - - - - - -
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-02-17 15:00:00 - - - - - - - - - -
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-02-17 15:00:00 0.00 -0 2 4 6 36 29.30 68.00 23 13
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-02-17 15:00:00 - 6 1 12 13 - 29.40 63.00 28 14
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-02-17 14:00:00 0.59 4 1 7 9 65 32.46 56.73 37 20
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-02-17 14:00:00 0.25 - - - - 42 29.56 46.23 41 -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-02-17 15:00:00 0.33 - 7 18 25 - 30.50 55.00 47 22
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-02-17 15:00:00 0.36 0 5 6 11 31 30.90 54.61 38 17
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-02-17 15:00:00 0.31 - 3 10 13 - 30.40 52.00 36 17
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-02-17 15:00:00 - - - 0 - 22 32.04 48.84 22 15
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-02-17 15:00:00 - - - 8 - 41 - 49.84 - 9
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-02-17 15:00:00 - 2 - 8 - 46 - - - 19

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5
แบบยากๆได้ที่ http://aqmthai.com/public_report.php
แบบรูปภาพง่ายๆที่ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/PCD.go.th/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean