คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-05-22 08:00:00 0.49 1 8 15 23 3 28.38 76.25 37 -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-05-22 08:00:00 0.65 - 39 - - - - - - 24
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-05-22 08:00:00 0.29 1 21 26 47 7 -29.95 0.04 25 13
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-05-22 08:00:00 0.48 0 12 12 25 17 28.88 72.30 32 22
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-05-22 08:00:00 - - 9 19 27 - - - 20 16
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-05-22 08:00:00 - 2 - - - 14 27.07 78.02 - 15
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-05-22 08:00:00 - - - - - - - - - -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-05-22 08:00:00 - - - - - - - - - 14
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) - - - - - - - - - -
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-05-22 08:00:00 - - - - - - - - - -
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-05-22 08:00:00 0.28 -0 14 20 34 13 28.50 79.00 33 21
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-05-22 08:00:00 1.08 4 46 26 72 10 28.50 76.00 46 18
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-05-22 08:00:00 0.40 2 2 6 9 - 29.48 86.68 13 7
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-05-22 08:00:00 0.44 5 0 8 8 15 25.50 76.23 30 -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-05-22 08:00:00 1.94 - 151 32 183 - 28.40 75.00 56 22
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-05-22 08:00:00 - - - - - - 28.48 75.91 23 11
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-05-22 08:00:00 1.23 - 101 26 126 - 27.60 74.00 59 18
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-05-22 08:00:00 2.52 - 189 34 223 7 29.11 73.81 92 29
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-05-22 08:00:00 0.83 - 6 - - - 26.86 - 13 -
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-05-22 08:00:00 - 3 14 23 37 4 28.54 - 25 16

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean