คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-12-12 19:00:00 0.98 1 6 60 66 10 28.7 42 72 38
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-12-12 19:00:00 - - - - - - - - 101 -
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-12-12 19:00:00 0.65 3 3 67 70 12 26.6 45 69 39
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-12-12 19:00:00 0.96 10 4 49 53 6 25.4 50 88 51
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-12-12 19:00:00 - - 16 53 69 5 - - 60 29
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-12-12 19:00:00 - - - - - 5 27.4 40 73 43
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-12-12 19:00:00 - - - 65 - 3 27.6 - - -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-12-12 19:00:00 2.02 5 29 56 85 1 28.0 43 71 51
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2019-12-12 19:00:00 0.90 4 5 56 61 5 27.6 45 72 39
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-12-12 19:00:00 0.89 6 10 51 60 4 25.9 55 42 24
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-12-12 19:00:00 0.76 2 30 67 98 10 27.7 42 97 55
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-12-12 19:00:00 1.29 1 21 63 84 7 27.0 45 105 36
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-12-12 19:00:00 1.05 4 2 51 53 10 26.6 50 78 45
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-12-12 19:00:00 2.04 - - - - 39 23.5 53 93 47
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-12-12 19:00:00 1.51 - 12 39 51 - 28.2 40 63 43
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-12-12 19:00:00 0.66 1 0 41 41 22 28.5 38 67 38
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-12-12 19:00:00 1.05 - 17 63 79 - 27.7 41 79 43
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-12-12 19:00:00 2.64 - 232 73 304 2 28.9 40 86 43
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-12-12 19:00:00 - - - 40 - 19 - - 57 34
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-12-12 19:00:00 - 1 14 61 - 2 27.5 - - 45

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean