คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-06-16 04:00:00 0.38 -0 6 13 19 1 28.37 79.76 42 -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-06-16 04:00:00 0.80 - 58 3 - 5 29.33 - 39 24
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-06-16 04:00:00 0.14 -0 0 7 7 13 -29.95 0.04 14 9
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-06-16 04:00:00 - - - - - - 33.80 78.37 23 16
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-06-16 04:00:00 - - 30 20 50 3 - - 102 15
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-06-16 04:00:00 - 2 - - - 7 28.14 91.98 - 20
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-06-16 04:00:00 - 2 0 2 3 11 29.80 80.25 51 -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-06-16 04:00:00 - - - - - - - - - -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) - - - - - - - - - -
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-06-16 04:00:00 - - - - - - - - - -
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-06-16 04:00:00 -0.11 0 2 6 8 27 29.60 70.00 14 12
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-06-16 04:00:00 0.47 4 0 10 10 24 29.30 65.00 22 12
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-06-16 04:00:00 0.34 0 10 4 15 3 28.99 99.72 18 13
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-06-16 04:00:00 0.72 1 3 15 18 0 24.48 99.92 30 -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-06-16 04:00:00 - - - - - - - - - -
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-06-16 04:00:00 0.61 1 8 4 13 5 28.83 71.97 43 24
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-06-16 04:00:00 0.59 - 31 17 49 - 27.70 79.00 19 26
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-06-16 04:00:00 2.13 - 87 10 97 20 28.63 77.04 79 28
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-06-16 04:00:00 0.70 - 9 23 - 7 25.45 99.03 26 13
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-06-16 04:00:00 - - - - - - 26.19 - 21 12

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean