คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-08-20 21:00:00 - - - - - - 27.8 - - 11
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-08-20 21:00:00 - - - - - - - - - 33
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-08-20 21:00:00 0.49 0 22 17 39 5 -30.0 0 15 1
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-08-20 21:00:00 - 0 - 11 - - - 99 - 16
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-08-20 21:00:00 - - 44 17 61 - - - 19 12
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-08-20 21:00:00 - 4 - - - 3 26.7 100 64 20
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-08-20 21:00:00 - - - - - - - - - -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-08-20 21:00:00 0.67 - 34 - 51 - - - 14 -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2019-08-20 21:00:00 0.46 1 2 7 9 8 27.4 89 13 5
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-08-20 21:00:00 0.66 4 9 14 23 1 27.2 90 16 12
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-08-20 21:00:00 0.18 1 18 15 32 5 27.3 84 55 26
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-08-20 21:00:00 0.98 4 22 13 35 5 26.7 87 35 21
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-08-20 21:00:00 0.77 2 36 19 55 1 25.5 99 29 14
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-08-20 21:00:00 1.48 - 53 - 71 - 24.2 - 34 -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-08-20 21:00:00 0.56 - 52 18 70 - 26.6 88 28 17
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-08-20 21:00:00 0.64 1 50 15 65 1 26.9 91 22 6
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-08-20 21:00:00 1.33 - 92 27 117 - 26.4 88 33 17
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-08-20 21:00:00 1.21 - 33 21 54 10 27.6 85 77 47
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-08-20 21:00:00 0.83 - - 17 - 4 - - - 17
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-08-20 21:00:00 - - 26 6 32 1 22.9 - 23 17

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean