คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-09-18 08:00:00 1.31 - 24 25 - - 28.8 - - -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-09-18 08:00:00 - - 39 3 - - 27.5 - 40 23
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-09-18 08:00:00 0.57 -0 14 24 38 12 29.4 76 35 28
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-09-18 08:00:00 0.29 - - - - - - - - -
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-09-18 08:00:00 - - 10 17 27 12 - - - -
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-09-18 08:00:00 - 9 - - - 12 27.5 87 29 22
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-09-18 08:00:00 - 2 - 26 - 6 28.7 - 53 -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-09-18 08:00:00 1.00 - - - - - - - 30 -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) - - - - - - - - - -
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-09-18 08:00:00 0.87 4 23 20 43 5 29.2 78 37 21
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-09-18 08:00:00 0.42 3 14 27 41 22 28.3 73 72 38
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-09-18 08:00:00 0.81 7 13 18 30 16 28.1 75 53 28
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-09-18 08:00:00 0.55 1 8 19 27 16 28.4 80 27 19
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-09-18 08:00:00 1.20 - 10 - 23 - 27.3 - 37 14
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-09-18 08:00:00 1.79 - 114 38 153 - 29.6 68 65 34
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-09-18 08:00:00 - - - - - - 29.1 73 50 26
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-09-18 08:00:00 1.40 - 81 44 121 - 27.5 75 55 20
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-09-18 08:00:00 2.34 - 187 36 223 11 30.7 66 97 38
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-09-18 08:00:00 0.54 - 10 - - - 27.2 - 19 -
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-09-18 08:00:00 - - 8 - 31 - 29.2 - 37 -

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean