คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-04-19 15:00:00 0.93 1 - - - 0 36.70 45.70 44 -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-04-19 15:00:00 1.24 - 119 34 - 6 34.81 - 67 37
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-04-19 15:00:00 0.18 2 0 4 4 20 34.07 57.96 27 19
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-04-19 15:00:00 0.00 1 2 9 11 27 35.70 50.22 44 24
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-04-19 15:00:00 - - 1 7 9 18 - - 29 20
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-04-19 15:00:00 - 4 - - - 31 36.24 42.53 - 18
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-04-19 15:00:00 0.57 - - - - - 36.41 74.92 45 -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-04-19 15:00:00 - - - - - - - - - 20
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) - - - - - - - - - -
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-04-19 15:00:00 - - - - - - - - - -
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-04-19 15:00:00 -0.05 -0 3 4 7 26 33.00 62.00 34 23
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-04-19 15:00:00 0.56 3 1 11 12 29 33.40 58.00 38 14
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-04-19 15:00:00 0.64 6 2 11 13 69 37.95 59.60 36 26
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-04-19 15:00:00 0.34 2 0 7 7 45 37.18 38.47 48 -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-04-19 15:00:00 0.93 - 14 20 34 - 34.70 50.00 41 22
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-04-19 15:00:00 0.81 0 8 4 12 21 34.88 49.97 38 19
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-04-19 15:00:00 1.46 - 3 17 20 - 36.00 43.00 35 23
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-04-19 15:00:00 1.37 - 10 - - - 36.73 - 51 17
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-04-19 15:00:00 0.59 - 2 9 - 37 36.17 44.89 37 19
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-04-19 15:00:00 - 3 3 8 11 38 35.64 - 32 21

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean