คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-07-24 09:00:00 0.29 0 10 12 22 1 32.33 58.68 39 -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-07-24 09:00:00 1.52 - 150 14 - - 32.44 - 80 -
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-07-24 09:00:00 - - - - - - -29.95 0.04 55 25
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-07-24 09:00:00 - - - - - - 32.14 61.75 43 22
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-07-24 09:00:00 - - 12 12 25 9 - - 35 21
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-07-24 09:00:00 - 3 - - - 11 31.51 60.62 25 20
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-07-24 09:00:00 0.26 2 19 22 41 4 32.65 75.10 55 -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-07-24 09:00:00 - - - 13 - - - - 23 -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2019-07-24 09:00:00 0.55 3 42 12 54 11 30.81 68.80 46 17
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-07-24 09:00:00 0.51 4 8 6 14 9 30.88 69.05 26 26
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-07-24 09:00:00 -0.12 0 2 2 5 13 30.70 67.00 31 30
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-07-24 09:00:00 0.61 4 12 9 21 13 31.40 63.00 31 17
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-07-24 09:00:00 0.45 3 8 9 17 14 31.48 65.53 30 17
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-07-24 09:00:00 0.81 - 3 3 6 4 30.26 62.77 37 -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-07-24 09:00:00 1.23 - 53 17 70 - 31.30 59.00 59 26
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-07-24 09:00:00 0.22 0 17 12 29 9 31.09 60.99 46 -
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-07-24 09:00:00 0.11 - 29 13 41 - 31.40 56.00 33 20
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-07-24 09:00:00 - - 25 - - - 34.14 52.05 85 29
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-07-24 09:00:00 0.67 - 5 12 - 17 33.41 50.80 21 13
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-07-24 09:00:00 - - - - - - 32.96 - 38 20

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean