คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2020-02-24 00:00:00 0.77 1 2 34 36 6 30.4 41 146 70
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2020-02-24 00:00:00 3.70 - 16 0 - - 27.0 - 147 73
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2020-02-24 00:00:00 0.89 3 0 31 31 16 26.9 49 102 69
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2020-02-24 00:00:00 2.13 6 7 41 48 4 26.0 55 130 85
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2020-02-24 00:00:00 - - 1 21 22 14 - - 131 93
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2020-02-24 00:00:00 - - - - - 26 28.6 38 92 71
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2020-02-24 00:00:00 0.80 - 23 56 80 4 28.0 59 150 57
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2020-02-24 00:00:00 - - - - - - 29.9 38 79 103
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2020-02-24 00:00:00 1.05 5 1 32 33 15 27.9 63 120 74
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2020-02-24 00:00:00 - - - - - - 27.7 57 104 86
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2020-02-24 00:00:00 0.48 1 2 44 46 17 27.5 61 123 92
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2020-02-24 00:00:00 0.80 9 7 28 35 24 26.6 54 110 80
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2020-02-24 00:00:00 1.07 2 18 31 49 2 25.4 62 98 86
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2020-02-24 00:00:00 1.85 - - - - 22 24.3 50 95 67
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2020-02-24 00:00:00 0.96 - 2 27 29 - 29.2 39 128 85
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2020-02-24 00:00:00 1.23 3 24 61 84 5 29.8 38 104 66
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2020-02-24 00:00:00 1.43 - 1 27 28 - 28.6 40 98 70
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2020-02-24 00:00:00 1.35 - 76 45 120 6 28.0 44 131 74
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2020-02-24 00:00:00 0.70 - 1 23 - 28 27.9 43 85 81
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2020-02-24 00:00:00 - - 0 18 18 1 28.8 - 139 124

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean