คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) - - - - - - - - - -
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) - - - - - - - - - -
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) - - - - - - - - - -
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) - - - - - - - - - -
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) - - - - - - - - - -
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) - - - - - - - - - -
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) - - - - - - - - - -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) - - - - - - - - - -
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) - - - - - - - - - -
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) - - - - - - - - - -
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) - - - - - - - - - -
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) - - - - - - - - - -
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) - - - - - - - - - -
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) - - - - - - - - - -
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) - - - - - - - - - -
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) - - - - - - - - - -
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) - - - - - - - - - -
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) - - - - - - - - - -
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) - - - - - - - - - -
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) - - - - - - - - - -

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean