คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร

สถานี พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด CO
(ppm)
SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOX
(ppb)
O3
(ppb)
Temp
(°c)
RH
(%)
PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
02t มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) 2019-11-21 05:00:00 0.95 0 14 23 56 13 27.9 54 41 17
03t ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) 2019-11-21 05:00:00 2.64 - 3 12 - - 24.5 - 32 17
05t กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) 2019-11-21 06:00:00 0.52 1 0 22 26 26 24.6 67 31 18
08t ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) 2019-11-21 06:00:00 0.74 2 1 23 24 17 24.0 71 45 30
10t เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) 2019-11-21 06:00:00 - - 1 25 26 15 - - 31 20
11t สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) 2019-11-21 06:00:00 - 9 - - - 10 24.4 63 37 18
12t โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) 2019-11-21 06:00:00 - - - 51 - 5 - - 41 -
13t การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) 2019-11-21 06:00:00 1.10 - - - - - - - - 19
16t โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) 2019-11-21 06:00:00 0.62 1 1 16 16 37 25.8 64 34 16
17t บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) 2019-11-21 06:00:00 0.85 1 1 21 22 19 25.4 69 33 19
18t ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) 2019-11-21 06:00:00 0.42 0 11 38 49 23 25.0 64 54 36
19t การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) 2019-11-21 06:00:00 1.46 5 7 28 35 18 24.3 70 48 23
20t มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) 2019-11-21 06:00:00 0.65 1 8 30 38 3 23.0 92 39 23
22t มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) 2019-11-21 06:00:00 1.67 - - - - 9 21.5 79 48 23
50t โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) 2019-11-21 06:00:00 1.08 - 34 40 74 - 25.4 62 35 16
52t การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) 2019-11-21 06:00:00 0.51 1 0 29 30 18 25.8 58 34 17
53t สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) 2019-11-21 06:00:00 1.12 - 10 31 40 - 25.1 63 42 23
54t การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) 2019-11-21 06:00:00 1.63 - 141 50 188 7 25.8 63 56 31
59t กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) 2019-11-21 06:00:00 0.34 - 1 - - - - 68 - 19
61t โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) 2019-11-21 06:00:00 - 2 - 32 - 2 - - - 20

เวป aqicn.org ใช้สูตรคำนวนหาค่า PM2.5 จาก PM10 โดยอาศัยงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ (Simulating PM2.5 Air Quality when only PM10 is available : Case study for South Korea http://aqicn.org/experiments/south-korea-pm25-air-quality/) และคำนวนค่า AQI จากตัวเลข PM2.5 นั้นๆทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพฯมีสภาพไม่เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ กรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่น PM2.5 น้อยกว่า PM10 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่า PM10 ประมาณ 1 เท่าตัว สูตรคำนวนดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับบ้านเรา

ในประเทศไทยท่านสามารถดูตัวเลขปริมาณฝุ่น PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงได้ที่
http://aqmthai.com/public_report.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/history/

WHO ambient (outdoor) air quality guideline values
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
PM2.5

10 μg/m3 annual mean
25 μg/m3 24-hour mean
PM10

20 μg/m3 annual mean
50 μg/m3 24-hour mean
Ozone (O3)

100 μg/m3 8-hour mean
Nitrogen dioxide (NO2)

40 μg/m3 annual mean
200 μg/m3 1-hour mean
Sulfur dioxide (SO2)

20 μg/m3 24-hour mean
500 μg/m3 10-minute mean