งานวิจัย
_______
___________
โปรแกรม
เครื่องคิดเลข BigC
ใช้คำนวนเปรียบเทียบราคาสินค้า
งานวิจัย
ภาพเรดาร์ตรวจฝน สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมดึงข้อมูลมาแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
งานวิจัย
คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมดึงข้อมูลมาแสดงให้เป็นระเบียบ เข้าใจง่าย ครบถ้วน
งานวิจัย
จุดคุ้มทุนเปลี่ยนหลอดไฟ TL-D
คำนวนจุดคุ้มทุนเวลาเปลี่ยนหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย
เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟ
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดไฟชนิดต่างๆ
งานวิจัย
_______
___________
งานวิจัย
_______
___________